آگهی در شهر آبیک

فروش یک عدد گیتار کاملا نو
یک عدد گیتار کاملا نو
فروش گیتار سالم خوش صدا