ساز ویولن

ویولن کیبورد و آکاردئون

ساز ویولن

ویولن از کوچک ترین سازهای زهی آرشه ای به شمار می اید که مربوط به کشور ایتالیا می باشد . بسیاری از نوازندگان و سازندگان ویولن بر این باورند که با تکمیل و گسترش ساز رباب ساز ویولن به وجود آمده است . در واقع وقتی ساز رباب وارد کشورهای اروپایی شد اروپایی ها با تغییراتی که روی ساختار آن ایجاد کردند ساز ربک را به وجود آوردند سپس با تکمیل و گسترش ساز ربک ویولن وارد عرصه ی موسیقی شد .