اختصارات‌در‌موسیقی

نوشته شده توسط

ادمین

اختصارات‌در‌موسیقی

امروز قرار است درباره اختصارات و‌انواع ان صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

 

  • اختصارات Abbreviations : 

جهت جلوگیری از نوشتن مجدد قسمت های‌ تکراری و برای پدید امدن قطعات موسیقی روان تر و ساده تر و‌کوتاه تر از یک سری علامت های اختصاری که در زیر نام برده میشوند در نت نویسی استفاده میشود مانند :

نشانه برگشت Repeat​ : همه میزان هایی که بین نشانه برگشت یا همان دو دولا خط پایان دو‌نقطه ای جای گرفته اند، باید دوباره تکرار شوند. اگر نت های میزان انتهایی برگشت با تکرار مجدد ان در بار دوم اجرا منفاوت باشند، دومی را پس از نشانه برگشت قرار میدهند و در بالای اولین میزان علامت مخصوص ( که حاوی عدد یک است) و در بالای دومین میزان علامت‌مخصوص ( که حاوی عدد دو است) قرار میدهند. عوامل موجود در درون علامت نخست را بار یکم و عوامل موجود در درون علامت دومی را بار دوم مینامند. 

نشانه های اعاده Signs/ Renvoi : از علامت مشخصی برای برگشت های طولانی استفاده‌میکنیم ( نام‌ این علامت رجعت‌میباشد و‌بعضی اوقات ممکن است شما انرا توسط اصطلاحی دیگر به صورت «دال سن یو ال فین» که مخفف و کوتاه شده ان به صورت D.S.al Fine نوشته میشود ببینید که به معنی نواختن و اجرا از علامت تا پایان میباشد؛ در این زمان ها باید از جایی که اصطلاح نام برده شده نوشته شده است به علامت رجعت برگشته و قسمت های بعدی اش را تا زمانی که به علامت فین Fine قرار دارد، مجددا تکرار‌کرد و‌در ان نقطه اثر را به انتها رسانید. )؛ به این صورت که یک‌بار در ابتدا و بار‌دیگر در پایان قسمتی که قرار است تکرار شود جای میگیرد. به طوری که با رسیدن به دومی، به اولین علامت برمیگردیم و‌همه ان‌میزان را‌مجددا‌تکرار‌ و اجرا میکنیم. اما باید بدانید که در علامت کدا Coda بعد از نواختن قسمت های قبلی موسیقی را به صورت‌مستقیم از ‌علامت کدای اول به دوم متصل خواهیم کرد. این نشانه ها اکثرا در زمان هایی وجود دارند که در قسمت های گوناگون موسیقی‌، برگشت هایی به چشم‌بخورد. 

نکته مهم و قابل توجه : اگر‌قرار باشد بعد از برگشتن به علامت رجعت ، از برگشتن های قبلی بهره نبریم، از اصطلاح جدیدی به اسم بدون برگشت Senza ritornello استفاده میکنیم. 

هرگاه اصطلاح «داکاپو ال فین» Da Capo al Fine که مخفف و‌کوتاه شده ان به صورت «دی چی ال فین» D.C.al fine میباشد و‌ در معنای از اول تا اخر به کار‌میرود را در‌انتهای قطعه ای مشاهده کنیم، به دلیل اینکه ان نقطه در‌ حقیقت انتهای قطعه نیست باید مجددا از اول قطعه موسیقی شروع به‌اجرا‌کرده و در مکانی که اصطلاح فین Fine در‌قسمت‌زیری ان‌نوشته شده است، اثر موسیقیایی را به اتمام رسانید. 

نشانه های اختصاری دیگر شامل‌موارد‌زیر میباشند : 

  • علامت ارپژ
  • علامت تکرار‌یک موتیف
  • علامت‌تکرار‌یک‌میزان‌ 
  • علامت تکرار دو میزان
  • علامت تکرار یک نت ترمولو‌ Tremolo به صورت دولا چنگ
  • علامت تکرار دو نت متفاوت بتری Batterie به صورت دولا چنگ
  • علامت بتری Batterie به صورت سه لا چنگ

​نت های تزیینی Ornaments /embellishments : این گونه نت ها یعنی نت های تزیینی اساسا نت های کوچکی از نوع صداهای غیر هارمونیک Non harmonic tones میباشند که جایگاهشان قبل و‌یا‌بعد‌از نت های اساسی و‌اصلی Essential notes میباشد و‌کاربردشان جهت زینت بخشیدن به ملودی موسیقی است (علت نامگذاری انها به همین علت میباشد) طول زمانی نت های تزیینی غالبا بسیار‌کوتاه است ( البته لازم به ذکر است که استثنا هم دارند) و شامل شکل هایی میباشند که‌ در گروه علامت های اختصاری دسته بندی میشوند. 

پیشا ( اپج یاتورا) Appoggiatura /vorschlag : پیشا به نت کوچکی گفته میشود که به صورت فاصله متصل پیش از نت اساسی و اصلی قرار دارد و توسط یک‌خط اتصال کوچکی نیز به ان وصل میشود. حال اگر بالای نت اساسی و اصلی باشد، پیشای فوقانی نام داردUpper appoggiatura و اگر پایین نت اساسی و اصلی قرار‌گیرد،  پیشای تحتانی نام دارد Lower appoggiatura. نت پیشا به اندازه نصف ارزش اجرایی نت اساسی و اصلی را در ضرب های ساده دارد و به اندازه دو سوم ارزش اجرایی نت اساسی و اصلی را در ضرب های ترکیبی که در واقع سه قسمتی هستند اگر به خاطر داشته باشید، دارد. 

پیشای کوتاه (اچاکاتورا) acciaccatura : پیشای کوتاه نت کوچکی میباشد که اکثرا انرا به صورت یک نت چنگ کوچک که توسط خط موربی پرچمش قطع شده است، و پیش از نت اصلی قرار‌میگیرد مینویسند. لازم است توجه داشته باشید که در نواختن و اجرای ان باید مقدار کمی از زمان نت اساسی ( اصلی) و یا پیش از انرا به پیشای کوتاه اختصاص داد. بعضی اوقات دو  نت کوچک دولاچنگ هم جهت همین موضوع به کار میرود که به ان پیشای کوتاه مضاعف گفته میشود. گاهی نیز سه نت‌کوچک دولا چنگ برای همین کار اختصاص یافته است که به ان پیشای کوتاه سه تایی slide گفته میشود. این نوع پیشا هم ممکن است در مواردی تحتانی و یا فوقانی در نظر گرفته شود.  

نکته جالبی که خوب است بدانید این است که تعدادی از نوازندگان ساز های شستی دار مثل ساز‌پیانو برای اجرا و‌نواختن سریع تر و زودتر پیشای کوتاه شستی مرتبط با انرابه طور هم زمان با شستی مرتبط با صدای اصلی و اساسی میزنند و‌ فورا شستی مرتبط با پیشای کوتاه را ازاد میکنند. هدف انها از این کار این است که صدای اصلی و اساسی به اندازه نیاز و‌کافی امتداد پیدا کند. 

قلاب (گروپت) Gruppetto /turn : جایگاه علامت قلاب، در بالای یک نت و یا مابین دو‌نت میباشد و سبب میشود که تعدادی از نت ها که این نت ها شامل نت اساسی و اصلی و نت بالایی و نت پایینی میباشند، به شکل فوق العاده ای نت اساسی و اصلی را مزین‌ میکنند. قلاب هم مانند علامت قبلی ممکن است فوقانی و یا تحتانی در نظر گرفته شود که هر کدام علامت های مخصوص خودشان را دارند. 

یاد اوری جالب : در بعضی کشور های دنیا نشانه قلاب تحتانی جایگزین نشانه قلاب فوقانی و نشانه قلاب فوقانی جایگزین نشانه قلاب تحتانی به کار برده میشود. 

غلت (تریل) Trill /Trille /Trillo : غلت نشانه ای است که با جای گرفتن بر روی یک نت، باعث به وجود امدن حرکتی سریع و تند میان همان نت و نت بالایی اش و متصل به ان میشود که به صورت متناوب و به اندازه دیرند (طول زمانی) نت اصلی و اساسی به کار میرود. اگر فاصله نت بعدی به صورت متصل باشد تریل معمولا توسط گروپت اتمام میابد. 

در عصر باروک تریل های موجود از نتی بالاتر از نت اساسی و اصلی اغاز میشدند ولی هم اکنون در دوره امروزی تریل ها از نت اصلی و اساسی شروع میشوند مگر اینکه همانند با یک‌نت پیشای کوتاه اغاز شوند. 

گزش فوقانی Upper mordent پرال تریل لر Pralltriller : گزش فوقانی نشانه ای میباشد که بالای نت جای میگیرد و ان نت به صورت بسیار تند و سریع به سمت نت بالاتر رفته و فورا به جایگاه اصلی و قبلی خود برمیگردد و‌اگر نشانه تغییر دهنده ای در بالای ان قرار بگیرد ، نت بالاتر توسط همان نشانه اجرا و‌نواخته خواهد شد. 

گزش تحتانی Lower mordent / inverted mordent : گزش تحتانی نشانه ای میباشد که علامت گزش خاصش توسط خط مورب کوچکی قطع شده است. در این نوع گزش نت اصلی و اساسی به صورت تند و سریع به سمت نت پایین تر از خودش میرود و مجددا به جایگاه اصلی و قبلی خودش برمیگردد و اگر نشانه تغییر دهنده ای در زیر ان باشد نت پایین تر توسط همان علامت اجرا و نواخته میشود.

زیور ( فی یوری تور) Fioriture : زیور نشانه ای میباشد که به صورت نت های کوچکی که به شکل نت دولاچنگ و یا سه لا چنگ قرار گرفته اند. هدف از استفاده از زیور جلوگیری کردن از یکنواخت شدن و به وجود اوردن تنوع و تزیینات بدیع و تازه در موسیقی میباشد. نواختن این گونه نت ها در بیشتر مواقع ازادانه و با استقلال انجام میگیرد. 

صورت بر (‌پرتاتو) Portato / portando : در موسیقی اوازی، اکثرا جهت اجرای بهتر دو نت تقریبا طولانی که کنار هم قرار گرفته اند، خواننده پیش از رسیدن به دومین نت با نواختن و اجرای ان به شکل گسترده تر صدای اول نت را اژیروار Portamento ولی به شکلی ماهرانه و حرفه ای به دومین نت متصل میکند. به خط اتصالی که در این گونه شرایط و‌ موارد خاص در بالای نت ها قرار میگیرد، صورت بر گفته میشود .

ممنون که با ما همراه بودید، از لطف همیشگی شما متشکریم. 

نظری برای این مقاله ثبت نشده است