آکورد شناسی

نوشته شده توسط

ادمین

آکورد شناسی

در این قسمت قرار است درباره اکورد و انواع اقسام ان صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا این درس مهم در موسیقی را کاملا یاد بگیرید.

 

آکورد شناسی Cognition of chords : 

منظور از پاژه اکورد شناسی و شناختن اکورد ها صرفاً آشنایی با وجهه تئوریایی انها نمیباشد بلکه هر فرد مبتدی در موسیقی میبایست بعد از فراگیری دروس مربوط به «سلفژ Solfege» و همینطور «دیکته‌موسیقی Dictee musicale» و یا دروس مربوط به « پرورش شنوایی gehorbildung گهربیل دونگ» و کسب توانایی لازم بر انها ، بعد از شنیدن هر توع اکوردی بتواند تمام مشخصات و ویژگی های مربوط به انرا تشخیص بدهد و اصوات نت های گوناگون را به شکلی مطلوب و در واقعیت شنیده و روی کاغذ یادداشت کند. 

 • ​آکورد : به چندین صدا که در یک زمان یکسان باهم شنیده شوند، آکورد گفته میشود.  حال اگر این اکورد از فاصله های سوم که روی یکدیگر قرار دارند تشکیل شده باشد به ان نوع اکورد، حالت پایگی Root position گفته میشود. 
 • نکته مهم درباره اسم آکورد : به اکرد در زبان فرانسوی آکر accord, در زبان آلمانی اکورد Akkord و در زبان انگلیسی کورد Chord گفته میشود. 
 • در تعریف اکورد گفتیم که به چندین صدا که در یک زمان واحد باهم شنیده شوند، اکورد گفته میشود. حال اگر این صداها در طی زمان به صورت متوالی اجرا و نواخته شوند، به ان ارپژ گفته میشود. Arpege
 • نکته مهم در بحث اکورد شناسی این است که نت های اکورد را اصولا از سمت پایین به بالا حساب میکنند. برای مثال دو- می- سل

اکورد شناسی دانش شناختن انواع اکورد ها و شیوه تمایز و نوع نام گذاری انها میباشد. ساده ترین نوع آکورد، آکورد سه صدایی نام دارد که هرگاه اصوات ان روی کاغذ یادداشت شوند از یک نت که به ان نت پایه گفته میشود ( Root) به همراه نت دیگری به نام نت سوم آکورد که در مقایسه با نت پایه در فاصله سوم قرار گرفته است ( Third) و همینطور به همراه نتی دیگر که نت پنجم آکورد نام دارد و در مقایسه با نت پایه در فاصله پنجم قرار گرفته است (Fifth)، تشکیل شده است. 

انواع آکورد های سه صدایی : اکورد های سه صدایی چهار نوع دارند که به ترتیب عبارتند از : 

 1. اکورد کامل بزرگ : در یک اکورد سه صدایی، هرگاه فاصله سومش نسبت به نت پایه، فاصله سوم بزرگ باشد و همینطور فاصله پنجمش نسبت به نت پایه فاصله پنجم درست باشد، آکوردی به نام اکورد کامل بزرگ Major common chord پدید میاید. 
 2. اکورد کامل کوچک : در یک آکورد سه صدایی، هرگاه فاصله سومش نسبت به نت پایه، فاصله سوم کوچک باشد و همینطور فاصله پنجمش نسبت به نت پایه فاصله پنجم درست باشد، آکوردی به نام اکورد کامل کوچک minor common chord پدید میاید. 
 3. اکورد پنجم کاسته : در یک آکورد سه صدایی، هرگاه فاصله سومش نسبت به نت پایه فاصله سوم کوچک باشد و‌همینطور فاصله پنجمش نسبت با نت پایه فاصله پنجم کاسته باشد، اکوردی به نام اکورد پنجم کاسته Diminished fifth chord پدید میاید. 
 4. اکورد پنجم افزوده : در یک اکورد سه صدایی هر‌گاه فاصله سوش نسبت به نت پایه فاصله سوم بزرگ باشد و همینطور فاصله پنجمش نسبت به نت پایه فاصله پنجم افزوده باشد، اکوردی به نام اکورد پنجم افزوده augmented fifth chord پدید میاید. 

نکته : هرگاه به اندازه یک فاصله چهارم کاسته ( معادل سوم بزرگ میباشد اگر به خاطر داشته باشید) به سمت بالا به این اکورد افزوده شود، فاصله هشتم ( اکتاو) به سه بخش برابر و‌مساوی که به اندازه سه فاصله سوم بزرگ میباشد، تقسیم بندی میشود. به تعبیری دیگر، هر نوعی از آکورد سه صدایی توسط دو فاصله سوم ( که میان نت پایه و سوم و همینطور نت سوم و پنجم) ساخته شده است که موقعیت و قرارگیری انها با هم فرق دارد و به صورت زیر میباشد : 

 1. در اکورد کامل بزرگ major common chord  فاصله سوم پایینی بزرگ و فاصله سوم بالایی کوچک در نظر گرفته میشود. 
 2. در اکورد کامل کوچک Minor common chord فاصله سوم پایینی کوچک و فاصله سوم بالایی بزرگ در نظر گرفته میشود. 
 3. در اکورد پنجم کاسته diminished fifth chord فاصله سوم پایینی کوچک و فاصله سوم بالایی هم کوچک در نظر گرفته میشود. 
 4. در اکورد پنجم افزوده augmented fifth chord فاصله سوم پایینی بزرگ و فاصله سوم بالایی هم بزرگ در نظر گرفته میشود. 

اکورد هایی که هریک بر روی یکی از درجات گام بزرگ طبیعی natural major شکل گرفته اند عبارتند از : آکورد های درجات یکم، اکورد درجه چهارم، اکورد درجه پنجم به صورت گام کامل بزرگ میباشد. اکورد درجه دوم و اکورد درجه سوم و اکورد درجه ششم به صورت گام کامل کوچک هستند. اکورد درجه هفتم ، اکورد پنجم کاسته میباشد. اکورد های سه صدایی که هر یک بر روی یکی از درجات گام کوچک هارمونیک تشکیل شده اند عبارتند از : اکورد درجه پنجم و اکورد درجه ششم به صورت کامل بزرگ در نظر گرفته میشود. اکورد درجه یکم و اکورد درجه چهارم به صورت کامل کوچک در نظر گرفته میشود. اکورد درجه هفتم و اکورد درجه دوم به صورت پنجم کاسته میباشند و اکورد درجه سوم به صورت پنجم افزوده میباشد. 

توجه داشته باشید که همانطور که قبلا ذکر کردیم، نام نت درجه هشتم در همه گام های موجود با درجه اول انها یکی میباشد. بنابراین در قسمت بالا هرجا که درجه یکم نوشته شده بود، منظور هم درجه یک و هم درجه هشتم میباشد. 

اکورد های سه صدایی که روی هر کدام از درجه های گام کوچک ملودیک بالارونده ( به این دلیل که گام پایین رونده ملودیک همانند گام تئوریک میباشد، اکورد های تشکیل دهنده ان نیز معادل همین‌گام میباشد) تشکیل شده اند عبارتند از : اکورد درجه چهارم و اکورد‌درجه پنجم که به صورت کامل بزرگ هستند. اکورد درجه یکم و اکورد درجه دوم به صورت کامل کوچک هستند. اکورد درجه ششم و اکورد درجه هفتم به صورت پنجم کاسته در نظر گرفته میشوند و اکورد درجه سوم که به صورت پنجم افزوده در نظر گرفته میشود. 

اکورد های سه صدایی که روی هرکدام از درجه های گام کوچک تئوریک ( انتیک) تشکیل شده اند عبارتند از : اکورد درجه سوم و اکورد درجه ششم و اکورد درجه هفتم ( زیر بن مایه sub tonic) به صورت کامل بزرگ در نظر میگیرند. اکورد‌درجه یکم و اکورد درجه چهارم و اکورد درجه پنجم ( به این نوع اکورد کامل کوچک که بر روی درجه پنجم تشکیل میشود به زبان المانی نمایان کوچک شده moll dominate مول دومینات گفته میشود) به صورت کامل کوچک میباشد و اکورد درجه دوم به صورت پنجم کاسته در نظر گرفته میشود. 

اکورد های سه صدایی که هر کدام روی گام بزرگ هارمونیک تشکیل شده اند عبارتند از : اکورد درجه اول و اکورد درجه پنجم که به صورت کامل بزرگ در نظر گرفته مییشود. اکورد درجه سوم و اکورد درجه چهارم به صورت کامل کوچک در نظر گرفته میشود. اکورد درجه دوم و اکورد درجه هفتم به صورت پنجم کاسته میباشد و اکورد درجه ششم به صورت پنجم افزوده نوشته میشود. 

اکورد‌های سه صدایی که بر روی گام بزرگ ملودیک پایین رونده تشکیل شده اند عبارتند از : اکورد درجه اول و اکورد درجه هفتم که به صورت کامل بزرگ میباشد. اکورد درجه چهارم و اکورد درجه پنجم به صورت کامل کوچک میباشد. اکورد درجه دوم و اکورد درجه سوم به صورت پنجم کاسته نوشته میشوند و اکورد درجه ششم به صورت پنجم افزوده در نظر‌گرفته میشود.

نتیجه گیری از مطالب بالا : هر اکورد کامل بزرگ به درجه اول یک گام ماژور و همچنین به درجه چهارم هر گام ماژور طبیعی دیگر به علاوه درجه پنجم هر گام ماژور طبیعی و گام هارمونیک و‌ملودیک بالا رونده و درجه چهارم هر گام مینور ملودیک بالارونده و همچنین درجه ششم یک گام مینور تئوریک و یا گام مینور هارمونیک دیگر و درجه هفتم یک گام ماژور و مینور پایین رونده از نوع ملودیک تعلق دارد. 

یاد اوری مهم و ضروری : اکورد درجه سوم و اکورد درجه هفتم گام مینور تئوریک به صورت کامل بزرگ در نظر گرفته میشوند. بنابراین یک اکورد کامل ماژور، به سومین درجه یک گام مینور تئوریک و همچنین درجه هفتم یک گام مینور تئوریک هم متعلق است. 

نتیجه گیری بعدی : هر اکورد‌کامل مینور به دومین درجه یک گام ماژور طبیعی و سومین درجه یک گام ماژور طبیعی و گام هارمونیک دیگر به علاوه درجه ششم یک گام ماژور و درجه اول یک گام مینور و درجه چهارم یک گام مینور هارمونیک و یا گام مینور تئوریک دیگر نیز متعلق است. 

یاد اوری لازم و ضروری : اکورد درجه دوم گام مینور ملودیک بالارونده و اکورد درجه پنجم گام مینور تئوریک هم به صورت کامل کوچک ( مینور) در نظر گرفته میشود. پس به این ترتیب، یک اکورد کامل مینور به دومین درجه یک گام کوچک ملودیک بالارونده و همچنین به پنجمین درجه یک گام مینور تئوریک دیگر متعلق میباشد. 

نتیجه گیری بعدی : هر اکورد پنجم کاسته در هفتمین درجه یک گام ماژور طبیعی و گام هارمونیک و‌گام‌مینور هارمونیک و گام ملودیک بالارونده و‌همینطور درجه دوم یک گام مینور تئوریک و‌گام مینور هارمونیک دیگر متعلق میباشد. 

یاد اوری مهم و ضروری : اکورد درجه ششم گام مینور ملودیک بالارونده و درجه دوم گام ماژور هارمونیک و درجه دوم گام ماژور ملودیک پایین رونده به صورت پنجم کاسته نیز در نظر گرفته میشود. 

نتیجه گیری مهم بعدی : هر اکورد پنجم افزوده به درجه سوم گام مینور هارمونیک و درجه سوم گام مینور ملودیک بالارونده و همینطور درجه ششم گام ماژور هارمونیک بالارونده و پایین رونده و همینطور گام ملودیک پایین رونده متعلق میباشد. 

یاد اوری مهم‌و‌ضروری : نت های اکورد بالا، فاصله هشتم ( فاصله اکتاو) را به سه بخش مساوی که نظیر دو پرده میباشد، تقسیم بندی میکنند. 

اسامی اکورد ها بر روی درجات‌گام : 

 • اکورد هایی که بر روی درجه اول هر گامی تشکیل میشوند، اکورد بن مایه ( تونیک) نام دارند. 
 • اکورد هایی که بر روی درجه دوم هر گامی تشکیل میشوند، اکورد روبن مایه ( رو تونیک) نام دارند. 
 • اکورد هایی که بر روی درجه سوم هر گامی تشکیل میشوند، اکورد میانی نام دارد. 
 • اکورد هایی که بر روی درجه چهارم هر گامی تشکیل شده اند ، اکورد زیر نمایان نام دارد. 
 • اکورد هایی که بر روی درجه پنجم هر گامی تشکیل شده اند، اکورد نمایان نام دارد .
 • اکورد هایی که بر روی درجه ششم هر گامی تشکیل شده اند اکورد رو نمایان نام دارند. 
 • اکورد هایی که بر روی درجه هفتم هر گامی تشکیل شده اند اگر پایه ان اکورد با هشتمین درجه ، به اندازه نیم پرده دیاتونیک فاصله داشته باشد اکورد محسوس sensible و اگر با هشتمین درجه به اندازه یک پرده فاصله داشته باشد، به ان اکورد زیر بن مایه و یا همان زیر تونیک گفته میشود. 

امیدوارم مطالب امروز براتون مفید واقع بوده باشه و‌نهایت استفاده را از این مطالب مفید برده باشید. ممنون از همراهی و لطف همیشگی شما عزیزان. 

نظری برای این مقاله ثبت نشده است