آکورد در موسیقی

نوشته شده توسط

ادمین

آکورد در موسیقی

در این قسمت به طور مفصل درباره موضوع اکورد صحبت خواهیم کرد و تمام نکاتی را که لازم است بدانید خواهیم گفت و بحث اکورد را به اتمام میرسانیم. با ما همراه باشید.

 

نقش (فنکسین) Function : به موقعیت و‌جایگاه هر آکورد در تونالیته نقش ان اکورد میگویند. برای مثال فنکسین ( نقش) آکوردی مثل «دو ، می، سل» در تنالیته ای مثل دو ماژور (بزرگ) I و در تنالیته ای مثل سل ماژور (بزرگ) Iv و در تنالیته ای مثل فا ماژور و یا تنالیته فا مینور ( که ممکن است ملودیک و یا هارمونیک باشد )V و‌در تنالیته می مینور ( که ممکن است تئوریک و یا هارمونیک باشد) VI میباشد. 

همانطور که در بالا دیدید، فنکسین ( نقش) هر اکوردی توسط اعداد رومی Roman numerals تعیین میشود. برای مثال I, II, III و غیره از اعداد‌رومی میباشند که قطعا تا به حال انهارا دیده اید. 

اعداد عربی ( Arabic numerals) ، جهت عدد گذاری ( شیفراژ Chiffrage) برای فواصل نت های موجود در اکورد در مقایسه با نت پایینی یا همان نت باس مورد استفاده قرار میگیرند که شامل 1,2,3,4,5,6,7,8 و غیره میباشند. 

آکورد های مقامی : در همه گام ها و تنالیته ها به اکورد های تونیک، زیرنمایان و نمایان اکورد های مایگی (Tonal chords) تنال گفته میشود و به درجه های دیگر اکورد های مقامی ( modal chords) گفته میشود. 

وارونگی های اکورد های سه صدایی : هرگاه نت سوم اکورد در قسمت باس قرار گیرد، اکورد به صورت حالت وارونگی یکم یا همان معکوس یکم First inversion پدید میاید که شیوه عددگذاری (شیفراژ) ان به صورت شش 6 به طور خلاصه میباشد. در آکورد معکوس یکم، فواصل نت ها در مقایسه با باس به صورت سوم و ششم میباشد. 

آکورد چهار و شش Six-four chord : هرگاه نت پنجم اکوردی در قسمت باس جای گیرد، آکورد به شکل معکوس دوم و یا همان وارونگی دوم پدید میاید که شیوه عدد گذاری (شیفراژ) ان به صورت 6 به روی 4 میباشد. در اکورد وارونگی (معکوس) دوم فواصل نت ها در مقایسه با باس، به صورت چهارم و ششم میباشد. 

نکته مهم : معکوس یکم ( وارونگی یکم) اکورد پنجم کاسته درجه هفتم گام ها اصولا به صورت مثبت6 بر روی عدد 3 نوشته میشود و وارونگی ( معکوس) دوم به صورت 6 بر روی مثبت عدد 4 نوشته میشود. 

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هر اکورد سه صدایی سه حالت میتواند داشته باشد : 

 1. ​به صورت پایگی باشد که نت پایه اکورد در قسمت باس قرار گیرد و فواصل نت هایش در مقایسه با باس به صورت سوم و پنجم میباشد. ( به صورت عدد 5 بر روی عدد3 )
 2. به صورت معکوس یکم ( وارونگی یکم) که نت سوم اکورد در قسمت باس قرار دارد و فواصل نت هایش در مقایسه با باس به صورت سوم و ششم میباشد ( به صورت عدد 6 بر روی عدد 3 )
 3. به صورت معکوس دوم ( وارونگی دوم) که نت پنجم اکورد در قسمت باس قرار گرفته و فواصل نت های دیگرش در مقایسه با باس به صورت چهارم و ششم میباشد ( به صورت عدد6 بر روی عدد 4 )

​برای همه حالت های بالای اکورد یک نقش ( فنکسین) در نظر میگیریم. برای مثال برای اکورد درجه اول دو ماژور نقش (فنکسین) تونیک در پایین همه سه حالت های اکورد قرار داده میشود که اگر به صورت پایگی پنج - سه باشد نت باس به صورت درجه یک در نظر گرفته میشود و اگر به صورت معکوس یکم ( وارونگی یکم) شش - سه باشد نت باس به صورت میانی گام در نظر گرفته میشود و اگر به صورت معکوس دوم ( وارونگی دوم) شش - چهار باشد نت باس به صورت نمایان گام در‌نظر گرفته میشود. 

جالب است بدانید که در بعضی کشور ها مثل فرانسه و بلژیک ، نوشتن اعداد رومی به این صورت است که در پایین اکورد درجه اول به صورت پایگی پنج سه (I) و زیر وارونگی یکم شش سه (III) و زیروارونگی دوم شش چهارV قرار داده میشود. همانطور که ملاحظه کردید شیوه عدد گذاری (شیفراژ) انها با هم تقریبا یکسان است و تفاوت چندانی ندارند و فقط در نوشتن اعداد رومی با یکدیگر متفاوت هستند.

 

اکورد های چهار صدایی Quadriad : هرگاه به اندازه یک فاصله سوم به بالای اکورد سه صدایی افزوده شود، سبب به وجود امدن اکورد چهار صدایی خواهد شد. چون فاصله نت پایه تا بالاترین نت به اندازه هفتم است ( صدای افزوده شده به اکورد سه صدایی) به این اکورد ، اکورد هفتم گفته میشود Seventh chord ، که شیوه عدد گذاری یا همان شیفراژ ان به صورت خلاصه هفت در نظر گرفته میشود. 

اکورد های هفتم هفت بخش میباشند که پنج قسمت ان در طبقه شیوه موسیقی کلاسیک طبقه بندی میکنند. این اکورد ها با در نظر گرفتن اولویت شان در خوش آوایی Euphony به ترتیب زیر میباشند : 

قسمت یکم - اکورد هفت نمایان Dominant seventh chord / major minor seventh chord : به این دلیل که نت پایه این اکورد درجه پنجم ( نمایان) یک گام ماژور و یا مینور هارمونیک و ملودیک و سوم ان محسوس و شامل فاصله هفتم مینور در مقایسه با نت پایه میباشد، به ان هفتم نمایان گفته میشود که از افزودن به اندازه یک فاصله سوم مینور بر روی اکورد کامل ماژور معمولی ( طبیعی) پدید میاید. البته لازم به ذکر است که این اکورد بر روی درجه پنجم گام های ماژور طبیعی و همینطور درجه پنجم گام های مینور ملودیک و همچنین هارمونیک بالا رونده و به اضافه درجه هفتم گام های مینور تیوریک و درجه چهارم گام های مینور ملودیک بالارونده جای دارد ولی به این دلیل که روی درجه پنجم ( نمایان) گام ها شکل نگرفته است، اکثرا به انها نمایان فرعی Secondary dominant گفته میشود. توجه داشته باشید که اصطلاح هفتم نمایان تنها برای اکورد های یک قسمتی ( قسم یکم) به کار برده میشوند که با دارا بودن ویژگی ها بر روی درجات پنجم گام ها جای داشته باشند؛ در غیر این مورد میشود این اکورد را به صورت اکورد کامل ماژور و یا گام هفتم مینور نام گذاری کرد. 

قسم دوم - اکورد هفتم کوچک Minor seventh chord / minor minor seventh chord : هرگاه به اندازه یک فاصله سوم کوچک ( مینور) به بالای هر اکورد کامل مینور ( کوچکی ) افزوده شود حاصل اکورد هفتم کوچک میباشد که روی درجه دوم و درجه سوم و درجه ششم گام های ماژور طبیعی و همچنین درجه چهارم گام های مینور ( کوچک) هارمونیک و‌تئوریک قرار داده میشود. 

یاد اوری مهم : اکورد درجه اول و اکورد درجه پنجم گام های مینور تئوریک و همچنین درجه دوم گام های مینور ( کوچک) ملودیک بالارونده هم به عنوان اکورد هفتم کوچک در نظر گرفته میشوند. 

قسم سوم - اکورد هفتم کوچک و پنجم کاسته Diminished minor seventh chord : اکورد هفتم کوچک و‌پنجم‌کاسته از افزودن شدن به اندازه یک فاصله سوم بزرگ ( ماژور) به بالای اکورد پنجم کاسته پدید میاید که هرگاه روی درجه هفتم گام بزرگ ( ماژور ) طبیعی و‌همینطور گام ملودیک بالا رونده جای بگیرد ، اکورد هفتم محسوس پدید میاید. جایگاه این اکورد بر روی درجه دوم گام های مینور ( کوچک) هارمونیک و گام تئوریک و همینطور درجه ششم گام های مینور ( کوچک) ملودیک بالارونده هم میباشد. 

قسم چهارم - اکورد هفتم بزرگ major major seventh chord : هرگاه به اندازه یک فاصله سوم بزرگ ( ماژور) به بالای اکورد کامل بزرگ افزوده شود، این اکورد یعنی اکورد هفتم بزرگ ( ماژور ) پدید میاید. جایگاه این اکورد بر روی درجه یکم و درجه چهارم گام های بزرگ ( ماژور ) طبیعی و همینطور درجه سوم و درجه ششم گام کوچک ( مینور) تئوریک و همینطور درجه ششم گام کوچک ( مینور) هارمونیک میباشد. 

قسم پنجم - اکورد هفتم کاسته diminshed diminished seventh chord : این نوع اکورد یعنی اکورد هفتم کاسته از افزوده شدن به اندازه یک فاصله سوم کوچک به بالای اکورد پنجم کاسته پدید میاید و از روی هم قرار گیری سه فاصله سوم مینور ( کوچک) پدید میاید، بنابراین درجه هفتم ان هم کاسته در نظر گرفته میشود و شیوه عدد گذاری ان ( شیفراژ) ان به شکل هفت - پنج- سه نوشته میشود. اکورد هفتم کاسته تنها بر روی درجه هفتم گام های بزرگ و کوچک ( ماژور و مینور) هارمونیک جای میگیرد. نت های این اکورد فاصله هشتم ( فاصله اکتاو) را به چهار بخش مساوی تقسیم بندی میکنند. هر یک از این چهار قسمت معادل سه نیم پرده در نظر گرفته میشود. 

قسم ششم - اکورد هفتم بزرگ و کامل کوچک major seventh minor common chord / minor major seventh chord : اکورد های این بخش یعنی اکورد قسم ششم و اکورد قسم هفتم پس از دوران کلاسیک شخصیت هارمونیک یافته اند. این اکورد ها از افزوده شدن به اندازه سوم بزرگ ( ماژور) به بالای اکورد کامل مینور ( کوچک) پدید میاید و جایگاه این اکورد بر روی درجه اول گام های کوچک ( مینور) هارمونیک و ملودیک میباشد. 

قسم هفتم - اکورد هفتم بزرگ و پنجم افزوده major seventh augmenthed fifth chord / augmented major 7th chord : این اکورد یعنی اکورد هفتم بزرگ و پنجم افزوده از افزوده شدن به اندازه سوم کوچک بر روی اکورد پنجم افزوده پدید میاید و جایگاه ان بر روی درجه سوم گام های مینور ( کوچک) هارمونیک و ملودیک میباشد. 

معکوس های اکورد های چهار صدایی : این نوع اکورد ها یعنی اکورد های چهار صدایی دارای چهار حالت میباشند : 

 1. به حالت پایگی( به صورت فواصل سوم روی یکدیگر). در این مدل شیوه عدد گذاری ( شیفراژ) به صورت خلاصه هفت در نظر گرفته میشود به این دلیل که با نت پایه به اندازه هفت فاصله دارد. اگر به خاطر داشته باشید نت پایه مهم ترین نت اکورد چهار صدایی میباشد. 
 2. به مدل معکوس یکم ( وارونگی یکم) که نت سوم اکورد در قسمت باس قرار دارد. شیوه عدد گذاری ( شیفراژ) ان به صورت خلاصه عدد شش به روی عدد پنج است. به این دلیل که نت باس با نت هفتم اکورد فاصله ششم دارد. 
 3. به مدل معکوس دوم ( وارونگی دوم) که نت پنجم اکورد در قسمت باس قرار دارد. شیوه عدد گذاری یا شیفراژ ان به صورت خلاصه به صورت عدد چهار به روی عدد سه میباشد. به این دلیل که نت باس با نت هفتم اکورد فاصله سوم دارد و یا با نت پایه فاصله چهارم دارد و همچنین با نت محسوس فاصله ششم دارد. 
 4. به مدل معکوس سوم ( وارونگی سوم) که نت هفتم اکورد در قسمت باس قرار دارد. شیوه عدد گذاری یا شیفراژ ان به صورت خلاصه به صورت عدد دو میباشد و در خصوص انتخاب شیوه عدد گذاری خلاصه ( شیفراژ خلاصه) صدای نت های پایه، باس و هفتم اکورد نقش بسزایی را بر عهده دارد. 

نکته مهم : گاهی در بعضی اثار علامت صلیب مشاهده میشود. منظور از این علامت که در بین اهنگسازان فرانسوی معروف است و جهت عدد گذاری ( شیفراژ) بعضی از اکورد ها این مورد است که این علامت ( علامت صلیب) فقط نت محسوس را به فاصله سوم نت باس مشخص میکند. علامت صلیب به همراه عدد چهار نت محسوس را در فاصله چهارم نت باس مشخص مینماید. همچنین علامت صلیب به همراه عدد شش نت محسوس را در فاصله ششم نت باس مشخص میکند. همینطور علامت صلیب به همراه عدد دو نت محسوس را در فاصله دوم نت باس مشخص مینماید. 

اکورد های پنج صدایی : هرگاه به بالای اکورد های هفتم به اندازه یک فاصله سوم افزوده شود باعث به وجود امدن اکورد پنج صدایی میشود و به این دلیل که از نت پایه تا بالاترین نت موجود در این اکورد ها فاصله نهم میباشد، به انها اکورد نهم گفته میشود. ninth chord 

متداول ترین اکورد های نهم جایگاهشان بر روی درجات پنجم نمایان گام ماژور و گام مینور هارمونیک و ملودیک میباشد که شامل اکورد نهم نمایان ماژور ( بزرگ) و اکورد نهم نمایان مینور ( کوچک) میباشد. 

چند یاداوری مهم : 

 1. یاد اوری اول : هرگاه نت پایه اکورد نهم نمایان ماژور ( بزرگ) حذف شود، اکورد حاصل، اکورد هفتم کوچک و پنجم کاسته میباشد. 
 2. یاداوری دوم : هرگاه نت پایه اکورد نهم نمایان مینور ( کوچک) حذف گردد، اکورد حاصل اکورد هفتم کاسته میباشد. 

توجه داشته باشید که اکورد های نهم ده قسمی میباشند که شش قسم مربوط به ان به دوران کلاسیک برمیگردد و بقیه ان یعنی چهار قسم بعدی ان بعد ها شخصیت هارمونیک به‌خود گرفته اند. این ده قسم به ترتیب عبارتند از : 

 • اکورد نهم نمایان ماژور ( بزرگ) Dominant major ninth
 • اکورد نهم نمایان مینور ( کوچک) Dominant minor ninth
 • اکورد نهم ماژور ( بزرگ) و هفتم مینور ( کوچک) Major ninth & minor seventh
 • اکورد نهم مینور ( کوچک) و هفتم مینور ( کوچک) minor ninth & minor seventh
 • اکورد نهم مینور ( کوچک) و پنجم کاسته minor ninth & diminished fifth
 • اکورد نهم ماژور( بزرگ) و هفتم ماژور ( بزرگ) major ninth & major seventh 
 • اکورد نهم افزوده the augmented ninth
 • اکورد نهم مینور ( کوچک) و هفتم کاسته minor ninth & diminished seventh
 • اکورد نهم ماژور ( بزرگ) و هفتم ماژور ( بزرگ) و کامل مینور ( کوچک) major ninth& major seventh & minor common chord
 • اکورد نهم ماژور ( بزرگ) و پنجم افزوده the major ninth & augmented fifth

​شیوه عدد گذاری ( شیفراژ) نهم های قسم سوم و قسم چهارم و قسم پنجم و قسم ششم و وارونگی ( معکوس) انها به این صورت میباشد :

حالت پایگی : به صورت عدد نه به روی عدد هفت میباشد

حالت وارونگی یکم ( معکوس یکم) به صورت عدد هفت ( بالاترین) سپس عدد شش ( وسط) و سپس عدد پنج ( پایین ترین عدد) میباشد

حالت وارونگی دوم ( معکوس دوم) به صورت عدد شش ( بالاترین) سپس عدد پنج ( وسط) و سپس عدد چهار ( پایین ترین عدد) میباشد. 

حالت وارونگی سوم ( معکوس سوم) به صورت عدد چهار ( بالاترین) سپس عدد سه ( وسط) و سپس عدد دو ( پایین ترین عدد) میباشد. 

معکوس ( وارونگی) نهم نمایان ماژور و مینور ( بزرگ و کوچک) : 

در معکوس یکم ( وارونگی یکم) نت سوم اکورد در قسمت باس قرار گرفته است. 

در معکوس دوم ( وارونگی دوم) نت پنجم اکورد و در معکوس سوم ( وارونگی سوم) نت هفتم اکورد در قسمت باس قرار گرفته است. 

به این دلیل که در معکوس چهارم ( وارونگی چهارم) نت نهم اکورد باید در قسمت باس قرار بگیرد و این کار از نظر ویژگی های اصولی درست نمیباشد معکوس چهارم ( وارونگی چهارم) این اکورد رایج نیست و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 

اکورد یازدهم و سیزدهم بن مایه ( تونیک ) tonic eleventh & thirteen chord : اگر جایگاه اکورد هفتم نمایان بر روی نت بن مایه ( تونیک) به اندازه فاصله پنجم از ان باشد، اکورد حاصل، اکورد یازدهم تونیک میباشد. این نوع اکورد اکورا شش صدایی میباشد و معمولا بخش سومش حذف میگردد. 

هرگاه اکورد نهم نمایان ماژور و یا مینور ( بزرگ و کوچک) به اندازه فاصله پنجم بر روی نت تونیک ( بن مایه) جای گیرد، اکورد حاصل، اکورد سیزدهم ماژور ( بزرگ) و یا مینور ( کوچک) بن مایه یا تونیک پدید میاید. این نوع اکورد معمولا هفت صدایی میباشد و معمولا قسمت سومش حذف میگردد. 

نکته ای که لازم است بدانید این است که اکورد سیزدهم مینور ( کوچک) بن مایه ( تونیک) بعضی اوقات در ماژور ها نیز به کار میرود. 

اکورد یازدهم نمایان و سیزدهم نمایان dominant eleventh & thirteen chord : هرگاه اکورد هفتم مینور ( کوچک) درجه دوم گام ماژور ( بزرگ) به اندازه فاصله پنجم بر روی نت نمایان جای بگیرد، اکورد حاصل اکورد یازدهم نمایان پدید میاید. این نوع اکورد شش صدایی میباشد و اکثرا قسمت سومش حذف میگردد. 

هرگاه در بالای اکورد هفتم نمایان ( با حذف نمودن قسمت پنجم ان) اکورد سه صدایی درجه ششم گام ماژور و مینور ( بزرگ و کوچک) با حذف قسمت سوم ان جای گیرد، اکورد حاصل، اکورد سیزدهم نمایان پدید میاید که اکثرا قسمت پنجم و یازدهم ان حذف میگردد. اگر قسم نهم و سیزدهم این نوع اکورد بزرگ در نظر گرفته شود، سیزدهم ماژور ( بزرگ) نامیده میشود و در مقام های ماژور کاربرد دارد. و اگر کوچک ( مینور) باشد، اکورد سیزدهم مینور ( کوچک) نامیده میشود و در مقام های کوچک کاربرد دارد. 

اکورد های دیاتونیک و کروماتیک diatonic & cheomatic chords : به صورت کلی، به تمام اکورد هایی که در هر نوع مقام و مایه معین به صورت طبیعی و بدون هیچ تغییری کاربردی هستند و همه صداهای انها درواقع همان صداهای طبیعی گام میباشد، اکورد دیاتونیک گفته میشود ولی اگر اکورد مشخصی از یک مایه و مقام دیگر که در مقایسه با ان مقام غریبه محسوب میشود مورد استفاده قرار بگیرد به ان اکورد در همان مقام و یا مایه اکورد کروماتیک گفته میشود. برای مثال اگر اکوردی مثل اکورد « ر، فا دیز، لا، دو» را که هفتم نمایان مقام سل ماژور و مقام سل مینور میباشد و در واقع اکورد دیاتونیک محسوب میشود ، در مایه دو ماژور ( که نسبت به نمایان اصلی، اکورد نمایان فرعی درنظر گرفته شود) مورد استفاده قرار گیرد، ان اکورد در مایه دو ماژور کروماتیک محسوب میشود. همینطور اکوردی مثل اکورد « می، سل دیز، سی، ر» که در مایه لا مینور و مایه لا ماژور تحت عنوان اکورد هفتم نمایان دیاتونیک به حساب میاید و در مایه دو ماژور تحت عنوان نمایان فرعی برای درجه ششم دو ماژور به کار رود، در این مقام کروماتیک به شمار خواهد ‌رفت. 

اکورد عاریه ای : به این نوع اکورد های دیاتونیک که در مقام ها و مایه های دیگری تحت عنوان اکورد های کروماتیک به شمار میروند، در مایه های جدید و یا مقام های جدید تحت عنوان اکورد های عاریه ای شناخته میشوند. borrowed chords

از بین اکورد های کروماتیک، هرگاه اکورد شماره دو که شامل « ر بمل، فا، لا بمل» است به مدل وارونگی ( معکوس) یکم تبدیل کنیم، و سوم انرا مجددا تکرار کنند اکوردی جدید به نام اکورد ششم ناپلی neapolitan sixth پدید میاید که اکثرا انرا در قسمت های مربوط به فرود ها به جای اکورد درجه چهارم استفاده میکنند. 

هرگاه سوم اکورد شماره هشتمین که شامل « فا، لا بمل، دو» میباشد، جایگزین سوم اکورد شماره نه که شامل « فا دیز، لا، دو» میباشد، بشود به حالت معکوس و وارونه یکم تبدیل شود اکورد جدیدی به نام اکورد ششم افزوده ایتالیایی italian augmented sixth chord پدید میاید. اگر به اندازه یک فاصله چهارم افزوده نسبت به نت باس به همین اکورد افزوده شود، اکورد جدیدی به نام اکورد ششم افزوده فرانسوی french augmented sixth chord پدید میاید.

هرگاه به اکورد شماره دوازدهم به اندازه یک فاصله ششم افزوده در مقایسه با نت باس افزوده کنیم، اکورد جدیدی به نام اکورد ششم افزوده المانی german augmented sixth chord پدید میاید. 

یاداوری مهم : به دلیل اینکه درجه سوم دو ماژور نت می بکار میباشد، در هنگام استفاده از اکورد ششم افزوده المانی نت ر دیز که مترادف نت می بمل است استفاده میشود تا به صورت طبیعی به نت می بکار اتصال یابد.

هارمونی harmony : کلمه هارمونی از هارمونیکز یا فراهنگ harmonics اتخاذ شده است و به معنی هماهنگ میباشد. هارمونی علمی است که قواعد و دستور العمل هایش برای به وجود اوردن نظمی در ترکیب کردن اصوات موسیقیایی و اکورد ها میباشد. همانطور که همه ما میدانیم، نور خورشید در هنگام برخورد با قطرات باران تجزیه میشود و رنگین کمانی با رنگ های مرئی پدید میاورد، حال هر یک از اصوات موسیقیایی نیز علی الخصوص صداهای بم در شرایط خاصی قابل تجزیه میشوند و سبب تولید صداهایی میشوند که مضرب صحیح بسامد frequency صدای اصلی و اساسی که صدای مبنا نامیده میشود base میباشد. 

از بین این فراهنگ ها صدای اساسی و مبنا و همینطور فراهنگ دوم، فراهنگ چهارم، فراهنگ هشتم و فراهنگ شانزدهم صداهای نت دو میباشند که به اندازه فاصله هشتم از یکدیگر جای دارند.. فراهنگ سوم، فراهنگ ششم، فراهنگ دوازدهم صداهای نت سل میباشند که به اندازه فاصله هشتم از یکدیگر جای دارند ( مثل بالا) فراهنگ پنجم و فراهنگ دهم صداهای نت می میباشند و فراهنگ هفتم و فراهنگ چهاردهم صداهای نت سی بمل میباشند. بین فراهنگ هشتم تا فراهنگ شانزدهم به جز فراهنگ چهاردهم، یک گام معادل دو ماژور به چشم میخورد. 

نتایج ثابت کرده است که هر کدام از اصوات موسیقیایی شامل صداهای دیگری نیز در درون خود هستند که تنها گوش های حساس و اموزش دیده میتواند تعدادی از انهارا با شدت های کمتری نسبت به نت مبنا احساس کنند. برای همین موسیقی دانان تلاش کردند دستور العمل هایی تعیین کنند که به کمک انها بتوان اصوات فراهنگ را به صورت همزمان با اصوات اصلی شنید. 

اینطور که معلوم است فواصل ملایم کامل perfect consonant در دنیای موسیقی یعنی فاصله یکم، فاصله هشتم، فاصله دوازدهم و فاصله پنجم درست در بین صدای اصلی و مبنا و فراهنگ دوم و فراهنگ سوم میباشد و فواصل ملایم مشترک ( چهارم درست) بین فراهنگ سوم و فراهنگ چهارم میباشد. اکورد ماژور بین فراهنگ چهارم و فراهنگ پنجم و فراهنگ ششم قرار دارد و اکورد پنجم کاسته بین فراهنگ پنجم و فراهنگ ششم و فراهنگ هفتم جای دارد. 

هر مقام mode و یا نظام system و یا گام scale و به طور کلی هر زبان موسیقیایی شامل ویژگی های مخصوص خودش میباشد. علم هارمونی وسیله ای جهت استفاده از این ویژگی ها برای خلق فضای خیالی و شور انگیز توسط اهنگ سازان با استعداد میباشد. یعنی در واقع ملودی و یا هارمونی به کمک اتحاد و یکپارچگی خود تحت عنوان تار و پود سبب تولید بافت موسیقیایی میشود و سبب تکامل و غنی تر شدن یکدیگر میشوند. 

در نتیجه میتوان بیان کرد که هارمونی تکنیک قرار گیری اکورد ها در کنار هم میباشد به نحوی که با حفظ یکپارچگی و اتحاد در انها میشود اثر موسیقیایی دلنشین و مطلوبی تولید کرد. در این نوع اثار موسیقیایی اکورد ها توسط انواع کلیدها و به شکل های گوناگون روی دو و یا چهار حامل جهت استفاده گروه هم سرایان و بر روی حامل های بالاتری جهت استفاده ساز های ارکستر به کار میروند که به هریک سیستم گفته میشود. برای مثال انواع سیستم ها شامل سیستم های دو حاملی و چهار حاملی ، سیستم چهار حاملی با کلید های ساده تر و سیستم های چند حاملی جهت استفاده گروه های ارکستر سمفونیک. 

ممنونم از شما عزیزان که مثل همیشه وقت و توجه تان را گذاشتید و با ما همراه بودید. 

نظری برای این مقاله ثبت نشده است